Verkeersmaatregelen

Tijdens het Draaksteken van 12 t/m 21 augustus gelden voor het centrum van Beesel twee verkeersplannen: één voor de voorstellingen en één voor de historische optocht op zondag 21 augustus. Met name voor de inwoners van Beesel zelf – en hun gasten – is het van belang te weten welke verkeersmaatregelen er worden genomen.

Verkeersplan voorstellingen
Op de dagen van de voorstellingen (12-13-15-18-19 en 20 augustus) nemen vanaf 17.00 uur de verkeersregelaars en parkeerhulpen hun plaatsen in. Vanaf dat moment wordt de gehele kom van
Beesel afgesloten voor verkeer. Bezoekers worden vanaf alle toegangswegen opgevangen en naar de parkeergelegenheid geleid. De parkeerplaats bevindt zich op loopafstand van het openluchttheater. Deze maatregelen gelden tot 20.10 uur; tien minuten nadat de voorstelling is begonnen. Vanaf dan tot sluitingstijd (einde feestprogramma) geldt de zogenoemde ‘kermisroute’, waarbij enkel de kern van Beesel is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Vossenberg. Na afloop van de voorstellingen wordt de oversteekplaats bij de Vossenberg begeleid door verkeersregelaars, zodat bezoekers zich veilig richting de Markt en de parkeerkeerplaats kunnen begeven. De kosten voor het parkeren bedragen 2 euro per auto.

Parkeren voor mindervaliden
Voor mindervalide bezoekers wordt een mindervalidenroute ingesteld. De parkeerplaats bevindt zich in de nabijheid van het Draakstekentheater (bij de voormalige tuinbouwloods aan de Hoornpost). Verkeersregelaars zijn geïnstrueerd te letten op invalidenparkeerkaarten. Zij zullen deze bezoekers naar de juiste parkeerplaats leiden. Mensen die niet in het bezit zijn van een invalidenparkeerplaats, maar slecht ter been zijn, kunnen zich eveneens melden bij de verkeersregelaars.

Extra veerdienst
Voor bezoekers die gebruik maken van het veer Kessel-Beesel, zet de Stichting Draaksteken na elke voorstelling een extra veerdienst in om exact 0:00 uur (het laatste reguliere veer vertrekt om 22:30 uur).

Verkeersplan historische optocht
Op zondag 21 augustus wordt het complete doorgaande verkeer door Beesel gestremd vanaf 11.30 uur. Op dat moment nemen de verkeersregelaars en parkeerhulpen hun plekken in. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Rijksweg. Net als bij de voorstellingen, worden bezoekers vanaf de toegangswege naar de diverse parkeergelegenheden geleid; op loopafstand van de optochtroute. Speciaal voor mindervalide bezoekers zijn parkeerplaatsen ingericht vlakbij de route (parkeerhavens naast de weg). De fietsenstalling bevindt zich middenin het centrum van het dorp.

Het verkeersplan wordt één uur na afloop van de historische optocht opgeheven; vanaf dan geldt hier weer de ‘kermisroute’, waarbij alleen de kern van het dorp is afgesloten en verkeer wordt omgeleid via de Vossenberg. Na sluitingstijd (einde feestprogramma) wordt het hele centrum weer vrijgegeven voor alle verkeer.  Een weergave van het verkeersplan is hier te downloaden.

Praktische zaken voor omwonenden

  • Alle omwonenden is gevraagd de optochtroute vrij te houden van obstakels op de weg en op het trottoir (auto’s, containers etc.).
  • Mensen waar tijdens de historische optocht thuiszorg moet worden verleend, worden verzocht de hulpverlenende instantie in te lichten over de verkeersmaatregelen. Indien de hulpverlener zich kenbaar maakt, zal hij/zij worden doorgelaten door de verkeersregelaars. Aan de optochtroute zullen ze het laatste stukje moeten lopen.
  • Omwonenden die tijdens de optocht thuiskomen, kunnen dit kenbaar maken aan de verkeersregelaars. Zij zullen hen dan doorlaten. Mensen die dit vooraf al weten, kunnen zich ook even melden via optocht@draaksteken.nl voor een akkoordverklaring die getoond kan worden aan de verkeersregelaars.
  • Mensen die aan de optochtroute wonen, zullen die middag elders moeten parkeren.
  • Inwoners uit het kerkdorp Beesel hebben gratis toegang tot de historische optocht.

 

Mochten er nog vragen zijn, kunnen deze per mail worden gesteld via optocht@draaksteken.nl.

Toon tekst