X

Stichting Draaksteken introduceert Petra Dassen waarderingsprijs

Laatste nieuws

TER GELEGENHEID VAN HAAR AFSCHEID ALS BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE BEESEL EN ALS EERBETOON VOOR HAAR WIJZE VAN FUNCTIONEREN, WORDT IN HET DRAKEDORP BEESEL DE PETRA DASSEN WAARDERINGSPRIJSPRIJS INGEVOERD. DEZE PRIJS ZAL JAARLIJKS WORDEN UITGEREIKT AAN EEN PERSOON, VERENIGING, BEDRIJF OF ORGANISATIE UIT HET KERKDORP DIE ZICH OPVALLEND GOED HEEFT INGEZET VOOR DE LEEFBAARHEID EN/OF SAMENHORIGHEID. EEN JURY ZAL ZICH BUIGEN OVER DE AANMELDINGEN DIE HIERVOOR KUNNEN WORDEN INGEDIEND. WAT DE PRIJS NAAST DE EER ZAL INHOUDEN MOET NOG WORDEN UITGEWERKT. DE PETRA DASSEN PRIJS ZAL VOOR HET EERST IN HET VOORJAAR VAN 2020 WORDEN UITGEREIKT.

Het initiatief komt van de stichting Draaksteken die het zevenjaarlijkse Draaksteken organiseert. De organisatie van dit openluchtspel heeft Petra Dassen zowel als mens en als burgemeester (mooder) leren kennen als een eerlijk en open mens, een verbinder met focus op resultaat en altijd gaan voor het belang van een gemeenschap.

De saamhorigheid in een dorp als Beesel is van groot belang voor het organiseren van en het draagvlak voor een evenement als het Draaksteken. Veel mensen uit het dorp leveren op een of andere manier een bijdrage aan dit mooie evenement. De legende van St Joris en de Draak die wordt uitgebeeld, staat symbool voor de overwinning van het goede op het kwade. Al deze ingrediƫnten zullen als toets elementen worden gebruikt bij het kiezen van wie de prijs krijgt uitgereikt. Dit kan op allerlei terreinen zoals cultuur, sport, muziek, maatschappelijk of gewoon als mens.

Toon tekst