Huisregels

Huisregels Draaksteken 2023

Voor een gezellig en vriendelijk evenement

 • Het betreden van het theaterterrein en de feest locatie op en in de nabijheid van de Markt (in het vervolg van deze huisregels kortweg aangeduid als feest locatie) en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.
 • De stichting Draaksteken Beesel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Tijdens de activiteiten rondom het Draaksteken 2023 kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden etc. Door het betreden van het theaterterrein en de feest locatie geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnamen voor deze doeleinden te gebruiken. Zie tevens onze privacyverklaring.
 • Het is verboden de volgende zaken naar het theaterterrein en de feest locatie mee te nemen: Etenswaren, drank, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur (behoudens pers op vertoon van legitimatie).
 • Wildplassen op of in de nabijheid van het theaterterrein en de feest locatie is strikt verboden; er zijn voldoende toiletten. Bij overtreding volgt uitzetting door of namens de organisatie.
 • De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere verboden voorwerpen over te dragen aan de politie.
 • Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van (een gedeelte) van het programma kunnen kaarten, indien van toepassing, niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 • Kleding voorzien van discriminerende, racistische en/of aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen is verboden.
 • Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd. Bij overtreding hierop volgt uitzetting door of namens de organisatie en/of een aanhouding met aangifte bij de politie.
 • Aanwijzingen van het personeel of de beveiliging dienen altijd te worden opgevolgd. Bij weigering volgt uitzetting door of namens de organisatie.
 • Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen buiten het theaterterrein of feest locatie. Bij beschadiging van eigendommen van de organisatie bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Toegang tot de festiviteiten is, indien van toepassing, alleen mogelijk met een geldig entreebewijs. Gekochte kaartjes worden door de organisatie niet teruggenomen.
 • ledere bezoeker dient zicht te kunnen legitimeren met een origineel legitimatiebewijs. Dit mag een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart zijn. Kopieën worden niet geaccepteerd.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse tickets of fraude met legitimatie) wordt aangifte bij de politie gedaan.
 • Op het theaterterrein geldt een rookverbod.
 • Op de feest locatie wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven.
 • De organisatie en het barpersoneel zien toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol. lndien u zich niet aan deze regels houdt kunt u van het feestterrein worden verwijderd. Bezoekers die de toegang ontzegd worden, dan wel van het theaterterrein of van de feest locatie verwijderd worden, hebben geen recht op enige schadevergoeding of vergoeding van hun toegangsticket.
 • Consumptiebonnen zijn alleen geldig tijdens de activiteiten van het Draaksteken op 11/12/13/17/18/19 en 20 augustus.
 • Fietsen en andere voertuigen dienen op de aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Foutief geplaatste voertuigen kunnen worden verwijderd.
 • Instructies van de verkeersregelaars dienen te worden opgevolgd.
 • Tijdens en rondom het Draaksteken kan soms harde muziek worden geproduceerd. Stichting Draaksteken is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor mogelijk kunnen optreden aan het gehoor.
 • In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.
 • Vriendelijk doch dringend verzoeken wij onze bezoekers zich te houden aan onze huisregels. Stichting Draaksteken wil de goede band met de medewerkers van het Draaksteken en bewoners behouden. Dat betekent dat wij geen onnodige overlast willen veroorzaken.
 • Wij wensen onze bezoekers veel plezier toe tijdens en rondom het Draaksteken 2023.
 • ledere bezoeker van het Draaksteken 2023 wordt geacht dit huisreglement gelezen en hiermee ingestemd te hebben. lndien er vragen, twijfels of opmerkingen zijn, neem dan contact op met de organisatie.

"Prachtige editie! Complimenten aan hele Beeselse gemeenschap die dit 7-jaarlijks feest samen draagt."

Benieuwd naar wat anderen van het Draaksteken vonden?

Bekijk alle reacties

Het Draaksteken 2023 wordt mede mogelijk gemaakt door

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!

"*" geeft vereiste velden aan