Petra Dassen Waarderingsprijs

Voordracht kandidaten ‘Petra Dassen Waarderingsprijs’ editie 2024

Ter gelegenheid van het afscheid van Petra Dassen als burgemeester van de gemeente Beesel op 24 mei 2019, heeft de Stichting Draaksteken de Petra Dassen Waarderingsprijs in het leven geroepen.

Deze prijs is een eerbetoon aan Petra Dassen voor de exceptionele wijze waarop zij inhoud heeft gegeven aan haar burgemeesterschap. Gedurende haar ambtstermijn heeft zij op eigen wijze een uiterst waardevolle bijdrage geleverd aan het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid in de gemeente Beesel. Deze elementen zijn eveneens van groot belang voor het organiseren van een grootschalig en breed gedragen evenement als het Draaksteken. Ook heeft Petra Dassen op bevlogen wijze meegedacht, meegeholpen en meegeleefd bij de voorbereiding en organisatie van het zeven-jaarlijkse Draaksteken in het kerkdorp Beesel. Als dank voor haar inzet en betrokkenheid heeft de Stichting Draaksteken het initiatief genomen voor de Petra Dassen Waarderingsprijs.

De waarderingsprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, vereniging, bedrijf of organisatie welke een buitengewone verdienste heeft geleverd ter bevordering van de leefbaarheid en de saamhorigheid in het kerkdorp Beesel. In 2023 is de waarderingsprijs toegekend aan Cor Vulders en door Petra Dassen en Hans van Kruchten persoonlijk aan hem uitgereikt in het bijzijn van zijn familie. Dit jaar zal de waarderingsprijs voor de vierde maal worden uitgereikt.

Prijs

De prijs bestaat uit een tastbare herinnering in de vorm van een oorkonde en een kunstwerk naar keuze dat bij een Beeselse kunstenaar kan worden uitgezocht.

Criteria

Aan de toekenning van de prijs zijn de volgende afwegingscriteria verbonden:

  • De manier waarop een persoon, vereniging, bedrijf of instelling op buitengewone wijze bijdraagt aan de saamhorigheid, verbinding en leefbaarheid in het kerkdorp Beesel.
  • De mate waarin de activiteit gedragen wordt door de bevolking van het kerkdorp Beesel, dan wel navolging krijgt.
  • De mate van originaliteit in de uitvoering van de activiteit, dan wel de wijze waarop deze tot stand is gekomen.
  • Er mag geen sprake zijn van een winstoogmerk of een commercieel doel dat ten grondslag ligt aan de activiteit waarvoor de prijs wordt uitgereikt

Op basis van zorgvuldige afwegingen selecteert de jury jaarlijks een winnaar op grond van bovenstaande criteria. De jury bestaat uit de voorzitter (Hans van Kruchten) en secretaris (Esther Apeldoorn-Feijts) van de Stichting Draaksteken en de huidige voorzitter, Han Peeters, van het kernoverleg Beesel. De prijs wordt vanzelfsprekend uitgereikt door Petra Dassen in eigen persoon.

Nominatie

Kent u een persoon, vereniging, bedrijf of organisatie welke in aanmerking komt voor deze prijs? Schroom niet deze voor te dragen door onderstaand formulier online in te vullen. De uiterste termijn voor indiening van het formulier is vrijdag 24 mei 2024.

Formulier

"*" geeft vereiste velden aan

Benodigde informatie:

Adres*

Gegevens aanmelder / contactpersoon:

Naam*
Adres*

"7 jaar is lang wachten..."

Benieuwd naar wat anderen van het Draaksteken vonden?

Bekijk alle reacties

Het Draaksteken 2023 wordt mede mogelijk gemaakt door

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!

"*" geeft vereiste velden aan