Immaterieel erfgoed

HET DRAAKSTEKEN IN BEESEL IS OPGENOMEN OP DE NATIONALE INVENTARIS IMMATERIEEL ERFGOED. EEN INITIATIEF VAN HET NEDERLANDS CENTRUM VOOR VOLKSCULTUUR EN IMMATERIEEL ERFGOED, DAT HET DOEL HEEFT VOLKSCULTUUR EN IMMATERIEEL ERFGOED IN NEDERLAND ZICHTBAAR TE MAKEN EN DOOR TE GEVEN AAN VOLGENDE GENERATIES.

Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Het zijn sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als cultureel erfgoed. Het gaat om cultuur en tradities die mensen van hun ouders en grootouders overnemen en op hun beurt weer doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen en belangrijk zijn voor een gemeenschappelijke identiteit.

Draaksteken_Beesel_Nationale_Inventaris

Omdat je immaterieel erfgoed niet kunt conserveren en restaureren zoals monumenten, archiefstukken of museumvoorwerpen, is het belangrijk deze door te geven. Immaterieel erfgoed is de schakel tussen verleden, heden en toekomst. Het is cultuur van nu, maar geeft ook een gevoel van verbondenheid met vorige en volgende generaties. Het Draaksteken is bij uitstek zo’n cultureel evenement dat een hele gemeenschap verbindt.

Toon tekst